یاسمن احمدی قیمت متوسط : 0

زبان های مکالمه
انگلیسی فارسی ارمنی روسی ترکی
توضیحات

لیدر خانم فارسی زبان مسلط به زبان های ارمنی و انگلیسی

نظرات کاربران
جهت ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید