رامین جهان شاهی قیمت متوسط : 0

زبان های مکالمه
انگلیسی فارسی ارمنی روسی ترکی
توضیحات

یکی دیگر از لیدر های خوب فارسی زبان تارگو تراول تور مسلط به زبان ارمنی .

نظرات کاربران
جهت ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید