پاپارازی(paparazi)

استان ایروان،ایروان قیمت متوسط : 7000

کد خدمت نوع خدمت
19 جشن های شبانه
توضیحات

دیسکو پاپارازی مناسب برای خانواده داری بار برای سرو انواع نوسیدنی و دارای دی جی های ماهر

ورودی برای هر نفر 7000 درام

نظرات کاربران
جهت ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید