قوانین سایت

 

تعهدات میزبان:

 1. میزبان بایستی ملک را بصورت نظافت شده تحویل مهمان دهد.
 2. میزبان باید به کلیه تعهدات خود اعم از ساعت تخلیه و تحویل، شرایط رزرو، امکانات خانه و غیره که در قسمت اطلاعات ملک خود آورده پایبند باشد. میزبان باید بداند عدم رعایت این موارد باعث ایجاد نمره منفی در صفحه اش خواهد شد.
 3. میزبان تعهد می نماید 10 درصد از مبلغ کل اجاره به عنوان حق خدمات متعلق به تارگو تراول تور می باشد.
 4. میزبان نباید با دلایل غیر قابل قبول (مانند اجاره به فرد دیگری در همان تاریخ و ...) از پذیرش مهمانی که قبل از رزرو هماهنگی های لازم را انجام داده امتناع ورزد. میزبان باید بداند این لغو رزور باعث ایجاد نمره منفی در صفحه اش خواهد شد.
 5. اخذ هرگونه هزینه، اضافه بر مبلغ درج شده در سایت توسط میزبان از مهمان تحت هر عنوان اعم از حق کمسیون، پورسانت، حق دلالی و غیره مجاز نمی باشد.
 6. میزبان موظف است ملک را به افراد مجرد یا کمتر از 18 سال اجاره ندهد و بررسی اصل سند شناسایی و محرمیت مهمانان به عهده میزبان می باشد.
 7. میزبان موظف است مجوزهای مربوطه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اداره اماکن، شهرداری و سایر مراجع قانونی را کسب و در معرض نمایش عموم قرار دهد.
 8. اجاره به افراد خارجی (ملیت غیر ایرانی) ممنوع است. متقاضیان خارجی را به هتل ها و اماکن اقامتی رسمی و مورد تایید سازمان گردشگری راهنمایی نمایید و یا از اداره اماکن نیروی انتظامی در مورد اجاره به خارجی کسب تکلیف نمایید.
 9. میزبان مسئول مستقیم صحت اطلاعات موجود در سایت می باشد و هرگونه شکایت در مورد محتوای اطلاعات صد در صد به میزبان بر می گردد.
 10. میزبان متعهد است در طول مدت اجاره به کلیه حقوق مهمان احترام بگذارد.

 

تعهدات تارگو تراول تور نسبت به میزبان:

 1. تارگو تراول تور خود را نسبت به حفظ اطلاعات میزبان، غیر از موارد خاص مسئول می داند.
 2. تارگو تراول متعهد است در صورت عملیات موفق رزرو، وجه بیعانه که به میزان 10 درصد مبلغ اجاره می باشد را 24 ساعت بعد از تاریخ شروع رزرو به میزبان پرداخت نماید.
 3. تارگو تراول تور متعهد است هیچگونه مبلغی را بابت تبلیغات عادی از میزبان دریافت نکند.
 4. تارگو تراول متعهد است در صورتیکه مهمان بدون دلیل قابل قبول اقدام به لغو رزرو نماید، 10 درصد مبلغ اجاره (بیعانه) را به میزبان پرداخت نماید.

* دلایل قابل قبول برای لغو رزرو توسط مهمان زمانیکه هماهنگی لازم انجام شده باشد: 1. عدم مطابقت ملک با توضیحات میزبان (مانند متراژ، تعدا خواب، امکانات و ...) 2. لغو رزرو توسط میزبان بدون دلیل موجه (مانند اجاره به فرد دیگری در همان تاریخ)

(این دلایل غیرقابل تغییر یا جایگزین هستند)

 1. تارگو تراول تور بعد از انجام عملیات رزرو توسط مهمان، یک برگ قابل چاپ حاوی اطلاعات رزرو و یک کد رمزدار در اختیار میزبان قرار می دهد.

 

تعهدات مهمان:

 1. مهمان متعهد است ملک را در موعد مقرر به میزبان تحویل دهد. در غیر اینصورت میزبان می تواند هزینه مدت اضافی را از مهمان دریافت و یا حتی نسبت به تخلیه مکان اقدام نماید.
 2. مهمان متعهد است ملک و کلیه تجهیزات آن را به صورتی که تحویل گرفته است به میزبان تحویل دهد و در صورت آسیب رساندن هزینه آن را متقبل شود.
 3. مهمان متعهد است بعد از مدت اجاره ملک را بصورت تمیز شده تحویل میزبان دهد و در صورتیکه هزینه نظافت پرداخت شده باشد دیگر تعهدی برای مهمان وجود ندارد.
 4. مهمان بایستی به قوانینی که در اطلاعات میزبان آمده است احترام بگذارد.
 5. با توجه به اینکه اجاره به افراد کمتر از 18 سال ممنوع می باشد، مهمان بایستی مدارک شناسایی معتبر خود و افراد همراه را جهت بررسی در اختیار میزبان قرار دهد.
 6. مهمان بایستی طی مدت اجاره نسبت به رعایت اخلاق و قوانین حاکم برجامعه و رعایت بهداشت منزل و اجتماعی متعهد باشد. هرگونه شکایت در مورد عدم رعایت این موارد مستقیما به مهمان بر می گردد.
 7. مهمان بایستی  برگ خود را جهت تحویل گرفتن مکان در اختیار میزبان قرار دهد.
 8. مهمان بایستی جهت انجام رزرو، میزان 20 درصد مبلغ کل اجاره را واریز نماید.
 9. در صورتیکه مهمان نسبت به لغو رزرو (از زمان تایید رزرو تا 24 ساعت بعد از تاریخ شروع رزرو) بدون دلیل قابل قبول (در زیر همین بند آمده است) اقدام نماید، مبلغ 20 درصد به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

* دلایل قابل قبول برای لغو رزرو توسط مهمان زمانیکه هماهنگی لازم انجام شده باشد: 1. عدم مطابقت ملک با توضیحات میزبان (مانند متراژ، تعدا خواب، امکانات و ...) 2. لغو رزرو توسط میزبان بدون دلیل موجه (مانند اجاره به فرد دیگری در همان تاریخ)

(این دلایل غیرقابل تغییر یا جایگزین هستند)

 1. مهمان تنها تا 24 ساعت بعد از تاریخ شروع رزرو مهلت دارد تا یکی از دلایل بالا را برای لغو رزرو به سایت اعلام نماید.
 2. مهمان باید بداند ملک نمی تواند به افراد کمتر از 18 سال و همچنین افراد فاقد مدارک شناسایی اجاره داده شود. در صورت رزرو و عدم رعایت این نکته مبلغ تاییدیه رزرو قابل استرداد نمی باشد.
 3. مهمان متعهد است جهت تحویل گرفتن ملک 80 درصد مبلغ باقیمانده را به میزبان طبق توافق طرفین پرداخت نماید.
 4. در صورت عدم مراجعه مهمان در زمان رزرو هیچگونه وجهی بازگردانده نخواهد شد.
 5. مهمان متعهد است قبل از انجام عملیات رزرو، کلیه هماهنگی های لازم جهت اسکان (آزاد بودن تاریخ رزرو و ...) را با میزبان به طور مستقیم و یا از طریق سایت، انجام دهد. در صورت عدم هماهنگی و تقاضا برای لغو رزرو، وجه تایید رزور قابل استرداد نمی باشد.

 

تعهدات تارگو تراول تور نسبت به مهمان:

 1. تارگو تراول تور متعهد می شود تمام تلاش خود را جهت بررسی صحت اطلاعات میزبان انجام دهد تا مهمان با آرامش خاطر به سفر بپردازد.
 2. تارگو تراول تور متعهد است در صورتیکه مهمان تا 24 ساعت بعد از تاریخ شروع رزرو با دلایل قابل قبول نسبت به لغو رزرو اقدام نماید به خواست مهمان الف: می تواند تمام وجه را به او بازگرداند.ب: می تواند در صورت تقاضای مهمان در سریعترین زمان ممکن مکان دیگری را برای مهمان در نظر بگیرد.

* دلایل قابل قبول برای لغو رزرو توسط مهمان زمانیکه هماهنگی لازم انجام شده باشد: 1. عدم مطابقت ملک با توضیحات میزبان (مانند متراژ، تعداد خواب، امکانات و ...) 2. لغو رزرو توسط میزبان بدون دلیل موجه (مانند اجاره به فرد دیگری در همان تاریخ)

(این دلایل غیرقابل تغییر یا جایگزین هستند)

 1. تارگو تراول تور بعد از انجام عملیات رزرو توسط مهمان، یک برگ قابل چاپ حاوی اطلاعات میزبان و یک کد رمزدار در اختیار مهمان قرار می دهد.